Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai;

Cơ quan Thường trực mạng: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564.

Email: sogialai@mic.gov.vn