STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết