STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
91 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Thị xã An Khê Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
92 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Kông Chro Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
93 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 Thị xã An Khê Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
94 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Kông Chro Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
95 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Thị xã An Khê Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
96 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Huyện Kông Chro Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
97 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 Huyện Kông Chro Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
98 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Huyện Kông Chro Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
99 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Thị xã An Khê Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
100 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Huyện Kông Chro Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết