STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
91 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
92 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
93 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 Huyện Chư Prông Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
94 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 Huyện Chư Prông Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
95 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 Huyện Chư Prông Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
96 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Chư Prông Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
97 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Chư Prông Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
98 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Chư Prông Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
99 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Huyện Chư Prông Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
100 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 Huyện Chư Prông Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết