STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
101 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
102 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
103 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
104 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết
105 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt nam được giải quyết tại cơ quan nước ngoài Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết
106 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy hôn của công dân Việt nam được giải quyết tại nước ngoài Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết
107 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt nam đã được giải quyết tại cơ quan nước ngoài Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết
108 Điều 39a: Đăng ký kinh doanh hộ đối với hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Đăng ký kinh doanh Nộp hồ sơ Chi tiết
109 Sửa chữa súng săn, gồm các hoạt động sửa chữa, thay thế các phụ kiện của các loại súng săn khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT Nộp hồ sơ Chi tiết
110 Sản xuất, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, gồm các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu cờ hiệu, đèn, còi phát tín hiệu ưu tiên của xe cơ giới Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT Nộp hồ sơ Chi tiết