STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
161 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
162 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý rượu) rượu đối với giấy phép hết hạn Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
163 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý rượu) rượu Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
164 Xác nhận bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
165 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
166 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
167 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
168 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
169 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết
170 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt nam được giải quyết tại cơ quan nước ngoài Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết