171
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
Huyện Chư Păh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
172
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Huyện Chư Păh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
173
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Huyện Chư Păh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
174
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Huyện Chư Păh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
175
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
Huyện Chư Păh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
176
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Huyện Chư Păh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
177
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Huyện Chư Păh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
178
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Huyện Chư Păh (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
179
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Huyện Chư Păh (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
180
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Huyện Chư Păh (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết