181
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Thành phố Pleiku (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
182
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Thành phố Pleiku (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
183
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Thành phố Pleiku (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
184
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Huyện Chư Păh (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
185
cấp bản sao trích lục hộ tịch
Huyện Chư Păh (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
186
Cấp bản sao từ sổ gốc
Huyện Chư Păh (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
187
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
UBND Thành phố Pleiku (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
188
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
UBND Thành phố Pleiku (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
189
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
UBND Thành phố Pleiku (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
190
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
UBND Thành phố Pleiku (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết