STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
21 Cấp, đổi thẻ nhà báo Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
22 Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Sở Công Thương Thương mại quốc tế Nộp hồ sơ Chi tiết
23 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
24 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
25 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
26 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
27 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
28 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
29 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
30 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết