STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
361 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
362 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
363 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
364 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
365 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
366 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
367 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
368 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
369 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
370 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết