STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
31 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
32 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
33 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
34 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
35 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
36 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
37 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
38 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
39 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
40 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết