STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
41 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
42 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
43 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
44 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
45 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
46 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
47 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
48 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
49 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
50 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết