STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
41 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
42 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
43 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
44 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
45 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
46 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
47 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
48 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
49 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
50 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết