STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
51 Cấp phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị theo giai đoạn Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
52 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
53 Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng) Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
54 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
55 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBDN cấp tỉnh Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
56 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
57 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực kinh doanh bất động sản Nộp hồ sơ Chi tiết
58 Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực kinh doanh bất động sản Nộp hồ sơ Chi tiết
59 Gia hạn giấy phép xây dựng Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
60 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết