STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
51 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
52 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
53 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
54 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
55 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
56 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
57 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
58 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
59 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
60 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết