STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
71 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo không yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
72 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
73 Thủ tục đề nghị xếp hạng, xếp hạng lại nhà nghỉ du lịch, khách sạn 1-2 sao Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
74 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động thể dục thể thao Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực thể dục thể thao Nộp hồ sơ Chi tiết
75 Thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
76 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình Nộp hồ sơ Chi tiết
77 Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại (Trường hợp đối tượng tự tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH) Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
78 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
79 Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
80 Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết