STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
71 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức độ 3 Huyện Chư Sê Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
72 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Huyện Chư Sê Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
73 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 3 Huyện Chư Sê Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
74 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 Huyện Chư Sê Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
75 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 3 Huyện Chư Sê Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
76 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mức độ 3 Huyện Chư Sê Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
77 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 Huyện Chư Sê Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
78 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 3 Huyện Chư Sê Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
79 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 3 Huyện Chư Sê Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
80 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Huyện Chư Sê Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết