STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
71 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý rượu) rượu Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
72 Xác nhận bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
73 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
74 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
75 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
76 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
77 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết
78 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt nam được giải quyết tại cơ quan nước ngoài Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết
79 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy hôn của công dân Việt nam được giải quyết tại nước ngoài Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết
80 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt nam đã được giải quyết tại cơ quan nước ngoài Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết