821
Cấp Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà
Sở Y tế (Hành nghề y)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
822
Cấp Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ làm răng giả
Sở Y tế (Hành nghề y)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
823
Cấp Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp
Sở Y tế (Hành nghề y)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
824
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm
Sở Y tế (Hành nghề y)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
825
Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh
Sở Y tế (Hành nghề y)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
826
Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa
Sở Y tế (Hành nghề y)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
827
Cấp giấy phép hoạt động đối với Bệnh viện
Sở Y tế (Hành nghề y)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
828
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Sở Y tế (Hành nghề dược)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
829
Đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu
Sở Y tế (Khám bệnh, chữa bệnh)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
830
Đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc (GPP)"
Sở Y tế (Hành nghề dược)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết