181
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Thành phố Pleiku (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
182
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Thành phố Pleiku (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
183
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Thành phố Pleiku (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
184
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Huyện Chư Păh (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
185
cấp bản sao trích lục hộ tịch
Huyện Chư Păh (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
186
Cấp bản sao từ sổ gốc
Huyện Chư Păh (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
187
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
UBND Thành phố Pleiku (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
188
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
UBND Thành phố Pleiku (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
189
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
UBND Thành phố Pleiku (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
190
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
UBND Thành phố Pleiku (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
191
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
UBND Thành phố Pleiku (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
192
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
UBND Thành phố Pleiku (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
193
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
UBND Thành phố Pleiku (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
194
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
UBND Thành phố Pleiku (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
195
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
UBND Thành phố Pleiku (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
196
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)
UBND Thành phố Pleiku (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
197
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
UBND Thành phố Pleiku (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
198
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
UBND Thành phố Pleiku (Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
199
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
UBND Thành phố Pleiku (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
200
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
UBND Thành phố Pleiku (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết