STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết