STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
21 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
22 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
23 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
24 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
25 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
26 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
27 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
28 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
29 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
30 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết