STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết