STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 4 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Lĩnh vực khoáng sản, địa chất Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mức độ 4 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Lĩnh vực khoáng sản, địa chất Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Mức độ 4 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Lĩnh vực khoáng sản, địa chất Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Mức độ 4 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Lĩnh vực khoáng sản, địa chất Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Tặng Cờ “Vì sự xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” Mức độ 3 Ban Thi đua - Khen thưởng Lĩnh vực thi đua - khen thưởng Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Tặng danh hiệu “Vì sự xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” Mức độ 3 Ban Thi đua - Khen thưởng Lĩnh vực thi đua - khen thưởng Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Thủ tục tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc đột xuất; thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham những… theo thủ tục đơn giản Mức độ 3 Ban Thi đua - Khen thưởng Lĩnh vực thi đua - khen thưởng Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen thưởng phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề) Mức độ 3 Ban Thi đua - Khen thưởng Lĩnh vực thi đua - khen thưởng Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng Mức độ 3 Ban Thi đua - Khen thưởng Lĩnh vực thi đua - khen thưởng Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Mức độ 3 Ban Thi đua - Khen thưởng Lĩnh vực thi đua - khen thưởng Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh Mức độ 3 Ban Thi đua - Khen thưởng Lĩnh vực thi đua - khen thưởng Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Khen thưởng theo công trạng và thành tích) Mức độ 3 Ban Thi đua - Khen thưởng Lĩnh vực thi đua - khen thưởng Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Đăng ký danh sách đấu giá viên Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực trợ giúp pháp lý Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Mức độ 3 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lĩnh vực lao động Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Mức độ 3 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lĩnh vực lao động Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài Mức độ 3 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lĩnh vực lao động Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Mức độ 3 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lĩnh vực lao động Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 3 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
21 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Mức độ 3 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
22 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Mức độ 3 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
23 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
24 Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
25 Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Nộp hồ sơ Chi tiết
26 Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm Mức độ 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
27 Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Mức độ 3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công Nộp hồ sơ Chi tiết
28 Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Mức độ 3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công Nộp hồ sơ Chi tiết
29 Thủ tục cấp giấy chứng nhận Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hoá có nguồn gốc thực vật nhập khẩu Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản Nộp hồ sơ Chi tiết
30 Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản Nộp hồ sơ Chi tiết
31 Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Trồng trọt Nộp hồ sơ Chi tiết
32 Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Trồng trọt Nộp hồ sơ Chi tiết
33 Thủ tục cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Trồng trọt Nộp hồ sơ Chi tiết
34 Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Trồng trọt Nộp hồ sơ Chi tiết
35 Thủ tục Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Trồng trọt Nộp hồ sơ Chi tiết
36 Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản Nộp hồ sơ Chi tiết
37 Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Trồng trọt Nộp hồ sơ Chi tiết
38 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Trồng trọt Nộp hồ sơ Chi tiết
39 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Trồng trọt Nộp hồ sơ Chi tiết
40 Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Trồng trọt Nộp hồ sơ Chi tiết
41 Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực thú y Nộp hồ sơ Chi tiết
42 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực thú y Nộp hồ sơ Chi tiết
43 Thủ tục cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực thú y Nộp hồ sơ Chi tiết
44 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y Mức độ 3 Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực thú y Nộp hồ sơ Chi tiết
45 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
46 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
47 Thủ tục cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
48 Thủ tục cấp mới/cấp lại /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
49 Cấp phép xây dựng Công trình có thời hạn Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
50 Cấp phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến theo giai đoạn Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
51 Cấp phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị theo giai đoạn Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
52 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
53 Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng) Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
54 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
55 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBDN cấp tỉnh Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
56 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
57 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực kinh doanh bất động sản Nộp hồ sơ Chi tiết
58 Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực kinh doanh bất động sản Nộp hồ sơ Chi tiết
59 Gia hạn giấy phép xây dựng Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
60 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
61 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
62 Cấp phép xây dựng Công trình theo dự án Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
63 Cấp phép xây dựng Công trình cơ quan ngoại giao và tổ chức Quốc tế Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
64 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
65 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
66 Cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
67 Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
68 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
69 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
70 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
71 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo không yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
72 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
73 Thủ tục đề nghị xếp hạng, xếp hạng lại nhà nghỉ du lịch, khách sạn 1-2 sao Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
74 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động thể dục thể thao Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực thể dục thể thao Nộp hồ sơ Chi tiết
75 Thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa Nộp hồ sơ Chi tiết