STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Thủ tục điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển CCVC theo nguyện vọng cá nhân (thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ) Mức độ 3 Sở Nội Vụ Nhóm thủ tục về công chức, viên chức Nộp hồ sơ Chi tiết