STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết