STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết