STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực kinh doanh bất động sản Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực kinh doanh bất động sản Nộp hồ sơ Chi tiết