STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân Mức độ 4 Sở Y tế Hành nghề y Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề dược Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc “GPP” Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề dược Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề dược Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề dược Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề dược Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp chứng chỉ hành nghề Dược Mức độ 4 Sở Y tế Hành nghề dược Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề y Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề y Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề y Nộp hồ sơ Chi tiết