STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu Mức độ 3 Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Nộp hồ sơ Chi tiết