STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân Mức độ 4 Sở Y tế Hành nghề y Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề y Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề y Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề y Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề y Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Trạm xã, trạm Y tế cấp xã Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề y Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề y Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ kính thuốc Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề y Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề y Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ làm răng giả Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề y Nộp hồ sơ Chi tiết