STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề dược Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc “GPP” Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề dược Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề dược Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề dược Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề dược Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp chứng chỉ hành nghề Dược Mức độ 4 Sở Y tế Hành nghề dược Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề dược Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc (GPP)" Mức độ 3 Sở Y tế Hành nghề dược Nộp hồ sơ Chi tiết