STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Đăng kí kinh doanh (27 dịch vụ) Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Nộp hồ sơ Chi tiết