STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản Bản tin Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cho phép họp báo (trong nước) Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính-Chuyển phát Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh Mức độ 4 Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính-Chuyển phát Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết