STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính-Chuyển phát Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh Mức độ 4 Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính-Chuyển phát Nộp hồ sơ Chi tiết