STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại Mức độ 3 Sở Công Thương Lĩnh vực xúc tiến thương mại Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thủ tục xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mãi theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 1 tỉnh, TP trực thuộc TW Mức độ 3 Sở Công Thương Lĩnh vực xúc tiến thương mại Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Mức độ 3 Sở Công Thương Lĩnh vực xúc tiến thương mại Nộp hồ sơ Chi tiết