1
Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại
Sở Công Thương (Lĩnh vực xúc tiến thương mại)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
2
Thủ tục xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mãi theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 1 tỉnh, TP trực thuộc TW
Sở Công Thương (Lĩnh vực xúc tiến thương mại)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
3
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Sở Công Thương (Lĩnh vực xúc tiến thương mại)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết