STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức độ 4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực di sản văn hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo không yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa Nộp hồ sơ Chi tiết