STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Thủ tục đề nghị xếp hạng, xếp hạng lại nhà nghỉ du lịch, khách sạn 1-2 sao Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết