STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Thủ tục đề nghị xếp hạng, xếp hạng lại nhà nghỉ du lịch, khách sạn 1-2 sao Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết