STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình Nộp hồ sơ Chi tiết