STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình Nộp hồ sơ Chi tiết