STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động thể dục thể thao Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực thể dục thể thao Nộp hồ sơ Chi tiết