STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp lại giấy chứng nhận cho phương tiện giao thông đường thủy vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT Nộp hồ sơ Chi tiết