1
Điều 39a: Đăng ký kinh doanh hộ đối với hộ kinh doanh
UBND Thành phố Pleiku (Đăng ký kinh doanh)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết