STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Điều 39a: Đăng ký kinh doanh hộ đối với hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Đăng ký kinh doanh Nộp hồ sơ Chi tiết