STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt nam được giải quyết tại cơ quan nước ngoài Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy hôn của công dân Việt nam được giải quyết tại nước ngoài Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt nam đã được giải quyết tại cơ quan nước ngoài Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết