STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết