STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết