STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết