STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở) Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết