STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Mức độ 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Mức độ 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm Mức độ 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết