STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm Mức độ 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết