STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Nộp hồ sơ Chi tiết