STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp phép Lao động nước ngoài Mức độ 3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực lao động Nộp hồ sơ Chi tiết