Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Tên thủ tục
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Cơ quan thực hiện
Sở Công Thương
Lĩnh vực
Lĩnh vực xúc tiến thương mại
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ để được hướng dẫn.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Công Thương. Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy hẹn trao cho tổ chức, cá nhân.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân làm lại hồ sơ cho kịp thời.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Công Thương.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 7h30 đến 10h30 sáng, từ 13h30 đến 16h chiều các ngày làm việc trong tuần. (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu HCTL-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính.
- Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại bao gồm:
- Tên, địa chỉ của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại  tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;
- Tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có); thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; quy mô dự kiến của hội chợ, triển lãm thương mại. (theo mẫu HCTL-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007);
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật.
3. Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có).

 

Thời hạn giải quyết
1. Sở Công Thương xác nhận chậm nhất trước ngày 01/11 năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm (Trường hợp đăng ký hội chợ trước ngày 01/10 năm trước năm tổ chức hội chợ).
2. Trường hợp đăng ký hội chợ sau thời hạn trên: Sở Công thương xác nhận văn bản đăng ký sau 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện

- Tổ chức;

- Cá nhân;

Lệ phí
Không
Điều kiện thực hiện
Không
Kết quả thực hiện
Văn bản xác nhận
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai

Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)

Căn cứ pháp lý

1. Lụât Thương mại năm 2005;
2. Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
3. Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BTM-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

Tập tin đính kèm