Thủ tục cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Tên thủ tục
Thủ tục cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
Cơ quan thực hiện
Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực
Lĩnh vực Trồng trọt
Trình tự thực hiện

​Bước 1: Trước khi hết hạn ba (03) tháng, nếu chủ nguồn giống có nhu cầu  Cấp lại giấy Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc gửi theo đường bưu điện, gửi trực tuyến.

Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:    

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hoặc vào sổ công văn đến (nếu gửi qua đường bưu điện).

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ hoặc gọi điện cho tổ chức, cá nhân (nếu gửi qua đường bưu điện) bổ sung hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn căn cứ thực tế quá trình chăm sóc, sử dụng, sinh trưởng của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, nếu đủ điều kiện thì công nhận lại; trường hợp không công nhận lại phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nộp lệ phí và nhận kết quả (trường hợp nộp trực tuyến thì mang theo hồ sơ gốc để lưu).

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

Cách thức thực hiện
Hồ sơ nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến.
Thành phần hồ sơ

​+ Đơn đề nghị công nhận lại (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư  số 18/2012/TT-BNNPTNT);

+ Bản sao quyết định lần công nhận gần nhất;

+ Sơ đồ nguồn giống, báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận gần nhất.

Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Lệ phí

- Phí thẩm định lại cây đầu dòng: 1.400.000 đ/cây;

- Phí thẩm định lại vườn cây đầu dòng: 500.000 đ/vườn;​

Điều kiện thực hiện
Không
Kết quả thực hiện

- Quyết định cấp hoặc không cấp lại Giấy công nhận cây/vườn cây đầu dòng; 

- Thời hạn hiệu lực của kết quả: 05 năm

Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị công nhận lại cây/vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư  số 18/2012/TT-BNNPTNT)

Tải mẫu đơn

Căn cứ pháp lý

​- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.​

Tập tin đính kèm