STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết