Cấp giấy báo tin mộ

Tên thủ tục
Cấp giấy báo tin mộ
Cơ quan thực hiện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
Lĩnh vực người có công
Trình tự thực hiện

Sở lao động thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ lưu tại địa phương, cơ sở dữ liệu do Bộ lao động thương binh và xã hội chuyển về để kiểm tra thông tin nếu đầy đủ có thông tin đầy đủ, đảm bảo độ tin cậy, chính xác thì cấp giấy báo tin mộ cho thân nhân liệt sĩ

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Thành phần hồ sơ
Giấy báo tin mộ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Lệ phí
Không
Điều kiện thực hiện
Kết quả thực hiện
Giấy báo tin mộ liệt sỹ
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

- Nghị định 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 do Chính phủ ban hành quy định về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thăm viếng mộ liệt sĩ; xây dựng, nâng cấp, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.

- Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 29/1/2008 của Liên Bộ Lao động thương binh và xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Tập tin đính kèm